Te verdelen

Bij de verdeling van de gemeenschap moet u denken aan het verdelen van alle schulden en bezittingen. Hierbij moet gedacht worden aan: auto’s, banktegoeden, polissen, inboedel, koopwoning en hypotheek, aandelen BV, VOF of eenmanszaak, debetsaldo op bankrekeningen, andere schulden, vorderingen op langstlevende ouder, en belastingteruggaven/schuld

We zullen per vermogensbestanddeel bespreken wat bij verdeling komt kijken, welke verdeling voor het meest wenselijk is en wat de (fiscale en juridische) gevolgen daarvan eventueel zijn.

Gezamenlijke goederen/schulden

Ook bij huwelijkse voorwaarden kan er echter sprake zijn van gemeenschap. Dat is iets anders dan een huwelijkse goederengemeenschap. U kunt namelijk gezamenlijk een goed in eigendom hebben, zoals een woning die op beider naam staat en/of een hypothecaire lening. Verder kan in de huwelijkse voorwaarden bepaald zijn dat er een beperkte gemeenschap aanwezig is, bijvoorbeeld een gemeenschap van inboedel of woning. Ook die gemeenschappen moeten in principe gedeeld worden ingeval van scheiding, net als ingeval van gemeenschap van goederen.