Wat betekent huwelijkse voorwaarden

Als je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, betekent dit dat jullie een overeenkomst hebben waarin het recht op bezit en inkomen van beiden is geregeld. Huwelijkse voorwaarden sluiten bepaalde bezittingen en schulden uit van het trouwen in gemeenschap van goederen. Als jullie een geregistreerd partnerschap hebben, spreek je ook wel van partnerschapsvoorwaarden.

Vormen van huwelijkse voorwaarden

Er bestaan allerlei soorten huwelijkse voorwaarden, want elk stel heeft natuurlijk zijn eigen wensen. Enkele huwelijkse voorwaarden komen echter veel voor:

Koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting is er helemaal geen gemeenschap van goederen. De partners delen het vermogen en de inkomsten niet, wat betekent dat het bezit geheel privé blijft. De enige uitzondering die hierop kan zijn is de verdeling van het pensioen.

Beperkte gemeenschap

Bij beperkte gemeenschap van goederen is er sprake van een gemeenschappelijk deel en een privédeel. Een stel kan ervoor kiezen dat bijvoorbeeld de inboedel of de woning in de beperkte gemeenschap valt.

Verrekenstelsel

De verschillende soorten huwelijks voorwaarden kunnen verzacht worden door opname van een zogeheten verrekenbeding. Verrekenbedingen zijn afspraken over het verrekenen van bepaalde waarden of inkomsten. Het verrekenbeding kent twee vormen.

Periodieke verrekenbeding

Je spreekt over een periodiek verrekenbeding (of Amsterdams verrekenbeding) als aan het einde van elk jaar het resterende saldo op de en/of rekening eerlijk wordt verdeeld. Bij het periodiek verrekenbeding kiezen jullie ervoor de privé-vermogens gescheiden te houden en de inkomsten uit arbeid aan het einde van elk jaar te verrekenen. Die verrekening is gebaseerd op de gezamenlijke en/of rekening, waarop alle inkomsten uit arbeid worden gestort en waarvan de vaste lasten worden betaald.

Finaal verrekenbeding

Je kunt ook gebruikmaken van het finaal verrekenbeding. Bij een scheiding verdeel je dan het gezamenlijke vermogen volgens dezelfde methode die je ook had toegepast als je in gemeenschap van goederen getrouwd was geweest. Een aantal zaken kun je buiten deze verdeling houden. Zoals het vermogen dat je voor het huwelijk al had en het vermogen dat je geërfd hebt of dat je op een andere manier geschonken is.

Je kunt overigens ook gebruikmaken van het finaal verrekenbeding als je je tijdens je huwelijk niet aan het periodiek verrekenbeding hebt
gehouden.

De huwelijkse voorwaarden zijn alleen door een deskundige goed te begrijpen. Hierdoor is scheiden met huwelijkse voorwaarden een tijdrovende en kostbare klus. Na jaren huwelijk kan het voorkomen dat de huwelijkse voorwaarden niet meer uitvoerbaar of reëel zijn.