Wat is partneralimentatie

Heeft u of uw ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit heet partneralimentatie. U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kan de rechter een bedrag vaststellen.

Duur van partneralimentatie

Is uw scheiding op of na 1 juli 1994 gesloten? Dan gelden de volgende wettelijke termijnen: maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen; maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar; net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Partneralimentatie stopt

De partneralimentatie stops als de ex-partner zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven; met een ander trouwt, ex-partner een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen; ex-partner overlijdt.

Jaarlijkse verhoging

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.