Recht op pensioen

In de Wet verevening pensioenrechten is geregeld, dat je recht hebt op de helft van het ouderdomspensioen van je ex-partner. Maar misschien hebben jij en je ex-partner andere afspraken gemaakt. Waar moet je dan rekening mee houden? Aan wie en wanneer moet je melden dat je gescheiden bent? Hoe verloopt de uitbetaling van het pensioen? Heb je recht op een nabestaandenpensioen?

Waarschijnlijk zit je met allerlei vragen en loop je tegen veel informatie aan. En dat terwijl je van alles aan je hoofd hebt. Wij kunnen een en ander verder met je doorspreken.