Uit Elkaar

Jullie zijn niet getrouwd maar besluiten uit elkaar te gaan. Ook in deze gevallen kan er de noodzaak zijn om met een mediator te kijken naar de volgende verdelingen

  1. Hoe om te gaan met de gezamenlijke woning
  2. Hoe moeten we de boedel en het geld verdelen / met opgebouwd pensioen
  3. Hoe om te gaan met de omgangsregeling van de kinderen
  4. Hoe om te gaan met (vrijwillige) alimentatie

In dit geval is het ook verstandig de afspraken goed op papier te zetten en te kijken hoe in de toekomst om te gaan met elkaar. We helpen je er graag bij.