Welkom: De deur staat open!

Wat een mooie stap van je. Ik ben heel benieuwd wat ik voor je kan doen. Ik wil je graag helpen in de situatie waarin je bent beland. Ik kom graag met je in contact zodat ik naar jouw verhaal kan luisteren. Waar loop je tegen aan? Met wie heb het “meningsverschil”? Wat heb je al gedaan om tot een oplossing te komen. Wat wil je graag bereiken?

Mediation

Bij kiezen voor mediation, kies je ervoor om zelf controle te houden over de uitkomst. Hiermee is het duidelijk anders dan de andere mogelijkheden die er zijn om verschillen te overbruggen: rechtspraak of arbitrage, hier beslist een derde over het geschil.

De mediator is een onafhankelijke en neutrale persoon die tussen de partijen zit. De opdracht van de mediator is het proces te begeleiden, zorgen dat er ruimte komt tussen partijen om te bespreken, wat er te bespreken is. Misschien ook goed om te weten: de mediator komt niet met de oplossing, dat is de taak van de partijen.

Onafhankelijk

Als mediator ben ik een onafhankelijke en professionele bemiddelaar. Ik bekijk het probleem van alle gezichtsvelden en niet van één kant zoals een advocaat. Ik neem geen standpunt in zoals een rechter, ik zoek een oplossing die voor alle partijen goed is.

Er samen uitkomen

We gaan een aantal vertrouwelijke gesprekken aan met alle partijen met als doel er samen uit te komen. Beide partijen hun standpunten komen aan bod en ik zal jullie helpen om het conflict samen op te lossen. Iedereen zal de wil moeten hebben om er uit te komen en dus… geen geheime agenda’s en alleen de partijen aan tafel om wie het gaat. Soms zal het even wat emotioneel kunnen en mogen zijn, maar een oplossing gaan we vinden.

Vrijwillig niet vrijblijvend

Belangrijk is dat iedereen er vrijwillig is, deze vrijwilligheid zal ervoor zorgen dat we tot een oplossing komen. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Als je vrijwillig komt, moeten we ook de wil hebben om eruit te komen en niet meteen weer weglopen als het moeilijk wordt. Beide partijen hebben er namelijk bewust voor gekozen om te proberen het juridische geschil met begeleiding van een mediator op te lossen.

Vertrouwelijk

Alles wat we bespreken zal vertrouwelijk en geheim zijn. Alle partijen zullen voor we beginnen aan de gesprekken beginnen een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen, waarin je belooft dat alles geheim blijft en niet zal worden gedeeld, ook niet met een rechter. Iedereen die bij een gesprek aanwezig is, zal dit moeten tekenen. Iedereen zal vrijuit moeten kunnen spreken in het belang van de oplossing.