ZELF CONTROLE HOUDEN

Bij zakelijke conflicten zijn er duidelijke juridische stappen die genomen kunnen worden. In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden: pre-court assessment, bindend advies, of arbitrage. Deze oplossingen hebben één ding gemeenschappelijk: een onafhankelijke en neutrale derde besluit bindend over de uitkomst. Partijen hebben zeker controle over het proces en procesgang, niet over de uitkomst.

PROBLEEM ANALYSE

Bij mediation houden partijen zelf controle over de uitkomst. Een groot verschil. Natuurlijk is het zo dat partijen dan zelf ook het proces moeten bepalen en dat is meteen de rol van de mediator.  De eerste fase is vrijblijvend: een intakegesprek met de betrokken partijen apart een vertrouwelijk overleg voert zodat de problematiek helder wordt.

VOORSTEL MEDIATION

Na de intake zal de mediator een voorstel doen hoe we uit het conflict kunnen komen: verdere gesprekken met ter zake kundige begeleiders, mediators of arbitrage. De intake was nog vrijblijvend, het mediation proces veronderstelt dat partijen eruit willen komen en veronderstellen committent aan het voorgestelde en gecommitteerde plan.