Je kind is de dupe

Van een vechtscheiding heeft een kind nog veel meer last dan van een echtscheiding waar de ouders redelijk goed contact hebben.

De ruzies tussen ouders kunnen zo heftig zijn en lang duren, dat het voor kinderen ernstige gevolgen kan hebben. Ze voelen zich bijvoorbeeld gedwongen om partij te kiezen voor een van de ouders. Of ze willen de andere ouder niet meer zien. Of ze gaan zich juist als ouder gedragen naar een of beide ouders.

Als ouders veel ruzie maken, zijn de gevolgen van een scheiding voor het kind ernstiger. Een goede band met beide ouders vermindert de kans op problemen na scheiding. Het is dus belangrijk dat je kind goed contact heeft met beide ouders.

Tijdens een vechtscheiding bestaat de kans dat een kind huiselijke geweld meemaakt of zelfs zelf mishandeld wordt. Beide zijn heel schadelijk voor kinderen. Een heel jong kind loopt door een vechtscheiding kans op hechtingsproblemen . Van al die problemen kunnen ze lang last blijven houden. Ook als ze volwassen zijn.

Wat te doen als ouder

  • Maak geen ruzie waar je kind bij is.
  • Zorg dat je er bent voor je kind, bescherm het door liefde en aandacht te geven.
  • Zeg vaak dat de scheiding niet de schuld van je kind is.
  • Praat niet negatief over de andere ouder.
  • Geef je kind het gevoel dat het van beide ouders mag houden.
  • Dwing je kind niet om partij te kiezen voor jou.
  • Stimuleer het contact met de andere ouder.
  • Maak gezamenlijke afspraken met de andere ouder.

Praat over de scheiding

Als je in een vechtscheiding bent beland, praat dan met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een vriend of vriendin. Vaak willen meer mensen helpen dan je denkt.