Algemene Voorwaarden

Op alle services zijn de Algemene Voorwaarden van The Coppes Company BV handelend onder de naam The Coppes Mediator van toepassing.

Condities Registermediatior

MfN-registermediators zijn werkzaam onder bepaalde condities. Dat wil zeggen dat ze werken volgens reglementen en modellen die de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het MfN-register, heeft opgesteld.

Iedere MfN-registermediator voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het ‘mediationreglement voor de MfN-registermediator’ (de basisprincipes van mediation, zoals vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding) en conform de ‘gedragsregels voor de MfN-registermediator’ (de fundamentele beginselen waaraan de mediator is gebonden, zoals onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid). Voor mediators die werkzaam zijn bij een bestuursorgaan is er het ‘statuut voor de interne mediator’.

Klachtenregeling

Registermediators vallen onder de Klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Meer informatie hierover vindt u onder klachten.

Privacy verklaring

The Coppes Company BV handelend onder de naam The Coppes Mediator respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.